Sunday, July 28, 2013

மறுப்பு

நீ எப்போதும் போல்
இப்போதும் மறுத்துவிட்டாய்
நான் எப்போதும் போல்
இப்போதும் காத்திருப்பேன்

நீ இப்போது போல்
இனி எப்போதும் மறுத்துவிட்டால்
நான் எப்போதும் போல்
அப்போது இருக்க மாட்டேன்.

1 comment: